معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر نود و پنجم


بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهکُلُّ ارضٍ کَربَلا؛

هر چه را می جویی، یا هر که را...

در کربلا خواهی یافت.*

*علی اکبر بقایی

کتاب همه جا همین جاست

***

زحمت انتخابش را

دوست عزیزی کشیده است.***

پ.ن:

کربلا رفتن ملاک نیست؛

کربلایی ماندن...گفــت ای گروه هرکـــه نـدارد هوای ما
سـر گیرد و برون رود از کربلای ما
نـاداده تن به خواری و ناکرده ترک سر
نــتــوان نــهاد پـا بـه خـلــوت‏ســرای ما


***