معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد بیست و سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه


در کوتاه ترین زمان ها،

بیشترین تاثیرها را بگذار...

امام جواد(ع) حجت را تمام کرد بر ما؛

او که

قصیر العمر، و طویل الاثر*
لقب گرفته بود...


میلادش مبارک

*  دارای 
عـمر کوتاه
و آثـار بلند
  • ۹۳/۰۲/۲۰
  • ا.د