معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و سی و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه


باران که میبارد

یعنی آسمان هم میخواهد

برای دیدار روی تو

هرجور شده خودش را

به زمین برساند...

ای دردانه ی خدا...


سوم شعبان
ولادت حسین ابن علی(ع)