معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و چهل و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه


ز هرچــه غــیــر یار استغفرالله

ز بــود مــستعار اســتغــــفرالله

دمی کان بگذرد بی یاد رویـش

از آن دم بـیــشمــار استغفرالله


فیض کاشانی


پ.ن:

در این شب های بزرگ قدر

حتما به یاد دوستان خواهم بود

و امیدوارم که دوستان هم حقیر

را از دعای خیرشان محروم نسازند.


+

قدری طولانی ست اما مطمئن باشید

به شنیدنش می ارزد: