معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و چهل و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه

جسی جیمز:
بذار یه چیزی رو بهت بگم که قطعیه!
اگه فقط یک بار به اون دنیا نگاه انداخته باشی،
دیگه از مرگ نمیترسی. دیگه به هیچ قیمتی
 حاضر نیستی که پرواز رو از دست بدی و به جسمت
برگردی. همون قدر که حاضر نیستی استفراغ خودت رو
قاشق قاشق بخوری...!فیلم سینمایی "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford"