معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و شصت و هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه_دلت گرفته؟

+آره...

_ دل همه میگیره، دل داشته باشی میگیره دیگه،اصلا دلی کـه نگیره که دل نیست...یا رفیق من لا رفیق له! میخوای یه راهی بهت یاد بدم دلت وا بشه ؟ مثل من چشماتُ ببند ...دِ ببند دیگه...چی میبنی ؟

+ هیچ کس!

_ دِ همینه دیگه! هیچ کس قشنگه دیگه...! هیچ کس همه کسه، همه کس هیچ کسه!
*
دیالوگی از فیلم یک تکه نان - کمال تبریزی