معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهأَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ...


پس کِـی قلبت را به من میدهی؟؟

هنوز وقتش نرسیده؟

هنوز فکر میکنی

جز من کسی

خریدار دلت

باشد؟؟


سوره حدید/ آیه 16