معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و سیزدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه
چرا ما سقوط میکنیم؟؟
تا یاد بگیریم خودمان را بالا بکشیم...*

*کریستوفر نولان/ بتمن آغار میکند


ارزش فکر کردن را دارد...
  • ۹۳/۰۱/۲۹
  • ا.د

سقوط

گناه

ذکر

توبه